Új építésű lakások Kecskeméten.

Pályázataink

Ingatlan- és eszközfejlesztés az Építő Simon Kft.-nél

GINOP pályázat

Kedvezményezett neve:
ÉPÍTŐ SIMON Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Ingatlan- és eszközfejlesztés az Építő Simon Kft.-nél

Projekt azonosító száma:
GINOP-1.2.16-22-2023-02091

Szerződött támogatás összege:
90 142 916 Ft

Támogatás mértéke:
70%

Projekt befejezése:
2023.08.31.

A GINOP-1.2.16-22 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” (keretében megvalósuló projekt során vállalkozásunk kecskeméti telephelyén tervez ingatlanbővítést és átalakítást. A 90,14 milliós európai uniós támogatás segítségével telepítünk napelemes és talajszondás hőszivattyús rendszert, hogy az új székhely energiaigényét megújuló energiából fedezzük. Emellett a projekt része a vállalkozásunk technológiai fejlődését szolgáló eszközbeszerzés, mely gyorsítja az egyes munkafolyamatokat, továbbá az informatikai eszközállományunkat is megújítjuk, ezáltal új székhelyünkön modern technológia áll majd rendelkezésünkre, üzleti folyamataink digitalizált formában működhetnek. Az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló projekt keretében az ingatlan– és eszközfejlesztés támogatására tanácsadási és képzési szolgáltatást is igénybe veszünk. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

GINOP-1.2.8-20-2020-00346

Balaton utcai társasház látványterv

Kedvezményezett neve:
ÉPÍTŐ SIMON Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések az Építő Simon Kft-nél

Szerződött támogatás összege:
36 434 000 Ft

Támogatás mértéke:
70%

Projekt befejezése:
2022.02.28.

Projekt tartalmának bemutatása:
A cég vezetése elkötelezett a folyamatos eszközfejlesztés és korszerűsítés mellett. Ennek köszönhetően a projekt fő célja, hogy a tervezett eszközbeszerzések és üzleti fejlesztések révén a cég kapacitása növekedjen, és a korszerűbb gépeknek köszönhetően a működési folyamatok modernizálódjanak. A minőségi munka elvégzéséhez és a határidők betartásához minden esetben szükség van a megfelelő és korszerű gépparkra. Ennek biztosítására a támogatásból új toronydaru került beszerzésre. A projekt során egy vállalati megújulást és technológiaváltást segítő képzést valósítunk meg. A képzés a munkavállalók érdekeit figyelembe véve került kiválasztásra. A projekt során nyelvi képzés megvalósítását tervezzük, lehetővé téve ezzel a humánerőforrásunk fejlesztését, és ezzel versenyképességünk megőrzését. A projekt során tervezett tevékenységek biztosítják a technológiai megújulást, ezáltal hozzájárulnak az árbevétel növekedéséhez, mely révén cégünk képes lesz megtartani jelenlegi munkavállalói létszámát.

GINOP-6.1.6-17-2018-01066

Balaton utcai társasház látványterv

Kedvezményezett neve:
ÉPÍTŐ SIMON Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Munkahelyi képzések az Építő Simon Kft-nél

Szerződött támogatás összege:
21 197 156,- Ft

Támogatás mértéke:
100%

Projekt megvalósításának kezdete:
2019.08.14.

Projekt tényleges fizikai befejezése:
2021.07.30.

Projekt tartalmának bemutatása:
Projektünk fő célja, hogy a gazdasági igényeknek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A projekt közvetlen célja, hogy a képzésbe bevont 35 fő olyan tudásra tegyen szert, melyet mindennapi munkájuk során használni tudnak, melyből a cég és ők is profitálhatnak. Folyamatosan képezzük magunkat és munkatársainkat, figyeljük a lehetőségeket, az aktuális trendeket. A megvalósítás során minden dolgozók bevonásra kerül. Munkavállalóink képzési igényét az építésvezetők által végzett személyes beszélgetések segítségével mértük fel. A képzések között Adatbáziskezelés képzés valósul meg, mely az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához szorosan kapcsolódik. Fejlesztendő tevékenységünk a TEÁOR szerinti 4120 Lakó-és nem lakóépületek építése építőipari tevékenység, és a megvalósuló képzésekkel közvetlenül ennek hatékonyságát fejlesztjük, így projektünk az Irinyi Terv megvalósulásához járul hozzá. Szükséges munkavállalóink digitális kompetenciáinak bővítése az Adatbáziskezelés képzés segítségével. Így a munkavállalók megszerzik a szükséges IKT-használathoz, vállalati digitalizációhoz kapcsolódó tudást.

GINOP-5.3.2-16-2016-00115

Balaton utcai társasház látványterv

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése az ÉPÍTŐ SIMON KFT-nél” című, GINOP-5.3.2-16-2016-00115 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 15 000 000 Ft azaz tizenötmillió Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00377

Ginop pályázat

Napjainkban a vállalatirányítási rendszerek alkalmazása egyértelműen a versenyképesség és piacon maradás feltételévé vált. Vezetőségünk felismerte, hogy hatékonyságunk biztosítása, folyamataink lekezelése, a környezeti viszonyokhoz való rugalmas alkalmazkodás egy helyben telepített, komplex vállalatirányítási rendszer bevezetését teszi szükségessé. A fejlesztés megvalósításával munkatársaink egységes rendszert kezdhettek el használni a különböző munkaterületeken, mely munkafolyamatainkat is nagy mértékben megkönnyítette. A projekt keretében bevezetésre kerültek a helyben telepített vállalatirányítási rendszer moduljai, valamint a projekthez kapcsolódóan oktatási és bevezetési szolgáltatások is megvalósultak a rendszer megfelelő használatának elsajátítása érdekében. A projekt eredményeképpen társaságunk pénzügyi, működési, számlázáshoz és ügyfélnyilvántartáshoz, iratkezeléshez kapcsolódó folyamatai átláthatóbbá válnak sok más folyamat mellett. Ez közvetlenül vállalatunk hatékonyabb működését, közvetve versenyképességünk növekedését, piaci helyzetünk javulását segíti elő. Az online vásárlások népszerűségére reagálva kialakításra kerül egy webáruház is, amely e-kereskedelemből származó bevételek hozzájárulnak cégünk árbevételének, illetve üzleti eredményének növekedéséhez is.