Új építésű lakások Kecskeméten.

Pályázataink

GINOP-6.1.6-17-2018-01066

Balaton utcai társasház látványterv

Kedvezményezett neve:
ÉPÍTŐ SIMON Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Munkahelyi képzések az Építő Simon Kft-nél

Szerződött támogatás összege:
21 200 000 Ft

Támogatás mértéke:
100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2020.05.31.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt fő célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében. A projekt támogatja és ösztönzi az élethosszig tartó tanulást, szakmai és személyes készségek folyamatos fejlesztését, valamint a kompetenciák bővítését, függetlenül a munkaerő korától, nemétől, előképzettségétől és életkörülményeitől. A munkavállaló számára a felnőttkori tanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a munkaerő-piaci, gazdasági, társadalmi és technológiai változásokhoz való minél könnyebb alkalmazkodásban.

GINOP-5.3.2-16-2016-00115

Balaton utcai társasház látványterv

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése az ÉPÍTŐ SIMON KFT-nél” című, GINOP-5.3.2-16-2016-00115 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 15 000 000 Ft azaz tizenötmillió Forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00377

Ginop pályázat

Napjainkban a vállalatirányítási rendszerek alkalmazása egyértelműen a versenyképesség és piacon maradás feltételévé vált. Vezetőségünk felismerte, hogy hatékonyságunk biztosítása, folyamataink lekezelése, a környezeti viszonyokhoz való rugalmas alkalmazkodás egy helyben telepített, komplex vállalatirányítási rendszer bevezetését teszi szükségessé. A fejlesztés megvalósításával munkatársaink egységes rendszert kezdhettek el használni a különböző munkaterületeken, mely munkafolyamatainkat is nagy mértékben megkönnyítette. A projekt keretében bevezetésre kerültek a helyben telepített vállalatirányítási rendszer moduljai, valamint a projekthez kapcsolódóan oktatási és bevezetési szolgáltatások is megvalósultak a rendszer megfelelő használatának elsajátítása érdekében. A projekt eredményeképpen társaságunk pénzügyi, működési, számlázáshoz és ügyfélnyilvántartáshoz, iratkezeléshez kapcsolódó folyamatai átláthatóbbá válnak sok más folyamat mellett. Ez közvetlenül vállalatunk hatékonyabb működését, közvetve versenyképességünk növekedését, piaci helyzetünk javulását segíti elő. Az online vásárlások népszerűségére reagálva kialakításra kerül egy webáruház is, amely e-kereskedelemből származó bevételek hozzájárulnak cégünk árbevételének, illetve üzleti eredményének növekedéséhez is.