Ingatlanos cikkek:

Így kaphat lakástámogatást - Az új szocpol részletei

Szerző/Forrás: richpoi
Dátum: 2012-05-24

2012. január 1-jén lépett életbe az új, a 2001-eshez képest gyökeresen átalakított szociálpolitikai támogatási rendszer, évtizedek óta ismert nevén a szocpol. Épp ezért érdemes összefoglalni, hogy milyen feltételek mellett, ki kérhet lakástámogatást.

A kizárólag új, 2010. január 1. után kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építésére vagy e dátumot követően kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás megvásárlására igényelhető támogatást jelenleg csupán két banknál igényelhetik azok, akik jogosultak a támogatásra. 

Először is nézzük meg milyen támogatási formák léteznek és mire vehetők igénybe:

Az igényelhető állami támogatások köre:

• lakásépítési támogatás,
• megelőlegezett lakásépítési támogatás,
• utólagos lakásépítési támogatás.
Az állami támogatásokhoz kapcsolódó célok köre:
• építési engedéllyel rendelkező új lakás építése,
o az alapozástól kezdődően teljesen újonnan épített, vagy
o emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló lakóegység
• használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése előtt történő átruházása esetén, ha az építkezés 2010. január 1-jét követően kiadott építési engedély alapján történt, úgy a lakás építése (félkész lakás vásárlás),
• használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlása,

A legfontosabb ismérv, hogy a szocpol csak azon lakások és ingatlanok megvásárlása vagy építése esetén jár, melyeknek a lakás teljes nettó alapterületére jutó négyzetméterára (telekár nélkül) nem haladja meg a 300 ezer - alacsony energiafogyasztású (passzív ház) lakás esetén pedig a 350 ezer - forintot. Az energiatakarékosabb lakásokat vásárlók vagy építők nagyobb támogatási összeget is kaphatnak (ezzel bővebben cikkünk Energiatakarékosan kedvezőbb című bekezdésben foglalkozunk). (a cikk további részében a támogatási célokat a könnyebbség kedvéért együttesen lakásvásárlásként említjük)

Valószínűsíthető, hogy már az első feltétel is megnehezíti a támogatott lakásvásárlást, bár a lakásárak további esése volt megfigyelhető 2011-ben is az FHB Lakásindexe szerint, az átlagos budapesti projektek négyzetméterára még mindig magasabb, mint a feltételként megszabott 300-350 ezer forintos érték.

A család létszámától függően erős feltételt szabtak még a vásárolt lakás hasznos alapterületére vonatkozóan. Míg az alacsony maximális négyzetméterárak a szociálpolitikai eszközöket jellemezhetik a jómódúak kizárásával a támogatásokból, addig az alapterületre vonatkozó elvárás azokat támogatja, akik nagyobb ingatlant tudnak vásárolni. Két gyermek esetén minimum 60 négyzetméteres lakást kell vásárolni ahhoz, hogy szocpolt lehessen hozzá igényelni. Három gyermeknél ez már 70, négy- vagy több gyermek esetén pedig már minimum 80 négyzetméter a minimális elvárás, de a maximális hasznos alapterület nem haladhatja meg a 160 négyzetmétert.

Ez főleg azon fiatal (40 év alatti) házaspároknak lehet nagy akadály, akik most egy kisebb lakást keresnek maguknak, de 8 éven belül akár 2 gyereket is szeretnének vállalni. Hiába járna így nekik akár a teljes támogatás összege a meg nem született gyerekek után, nehezen vághatnak bele egy 10-20 négyzetméterrel nagyobb lakás vásárlásába, mint amire jelenleg szükségük lenne. Ráadásul a két méretszegmens között jelentős áreltérés mutatkozik a piacon.

Energiatakarékosan kedvezőbb

Fontos hangsúlyozni, hogy a szocpol igénylésének feltétele, hogy a megvásárolt ingatlan energiatakarékos legyen, legalább "B" energetikai minősítési osztályú. Tovább lehet növelni az állami támogatás összegét, ha valaki "A" energiakategóriájú lakást épít vagy vásárol. Ebben az esetben 10 százalékkal több támogatást kaphatunk. Az "A+" energiaosztálynál 20, míg passzív ház építésekor 30 százalékkal növekszik a támogatás összege. Passzív ház esetén egyértelműen megfogalmazott elvárás, hogy a lakás fűtésére fordított fajlagos primer energiafelhasználása évente négyzetméterenként legfeljebb 25 kWh legyen.

A támogatás összege 2 eltartott gyermek esetén minimum 800 ezer forint, legalább 60-75 négyzetméteres ingatlan vásárlása esetén, de akár 1 690 000 forint is lehet egy passzív energiaosztályú és 90-160 négyzetméter közötti ingatlan esetén. Legtöbbet a négy vagy több gyerekesek kaphatják, ők egy 110-160 négyzetméteres passzívingatlan vásárlásához 3 250 000 forintot is kaphatnak.

A szocpol igénylésének további fontos feltételei is vannak, amelyekkel mindenképp érdemes tisztában lennünk, mielőtt belevágunk:

Előírás, hogy az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjának lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nem lehet, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme sem lehet folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra kötött bérleti jogviszonya, vagy lízingbe vett lakása sem lehet.

Lakásvásárlás esetén a közvetlen támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója (házastársa, bejegyzett élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője, valamint a testvére), és nem élettársa.

A közvetlen támogatásokat azonban igénybe veheti az is,

o akinek magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének valamint a vele együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba; illetve
o a tulajdonukban lévő lakás lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte.
vagy
o a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

Kötelező ugyanakkor a támogatott lakásnál:

• Az igénylőknek vagy támogatott személyeknek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezni.
• Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal rendelkezni.
• A lakásban az igénylőn kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.

Adóhatósági igazolást kell bemutatni arról, hogy az igénylők köztartozásmentes adózók. További feltétel még, hogy a házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek szerepelnie kell minimum 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként.

A támogatást minimum 2 gyermek esetén lehet igényelni, akik után még nem igényeltek közvetlen állami támogatást. A gyermek lehet meglévő és vállalt is. Utóbbi esetben egy gyermek vállalásakor 4 év a teljesítési határidő, míg 2 gyermek vállalásakor 8 éven belül kell megszületniük.A később született gyermek esetén alkalmazandó szabályok között szerepel az, hogy a lakásépítési támogatást lakáshitel-tartozás törlesztésére is igénybe lehet venni. A támogatás a használatbavételt megelőzően nyújtott és folyósított, fennálló hiteltartozás csökkentésére használható fel, kivétel ez alól a munkáltatói és önkormányzati kölcsön. Fontos szabály azonban, hogy az utólagos támogatás csak akkor jár, ha az igénylő korábban a lakásigényének megvalósításához lakásépítési támogatást és/vagy megelőlegezett lakásépítési támogatást kapott. Jogosultsági vizsgálatnál a meglévő gyermekek számát és a lakóingatlan hasznos alapterületét nem kell vizsgálni, valamint e támogatás nem vehető igénybe utólagosan gyámság alá került gyermek után.

A megvásárolt ingatlanra a Magyar Állam javára 10 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Ha a lakásépítési támogatás igénybevételével épített vagy vásárolt lakást ezen időszakon belül lebontják - kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé -, vagy elidegenítik, vagy az nem az igénylő és gyermekének lakóhelyéül szolgál, a lakás használatát harmadik személynek átengedik, illetve a lakáscéltól eltérően hasznosítják, akkor az igénylő köteles a támogatás folyósított összegét visszafizetni.

Ha azonban a támogatott 10 éven belül lakást szeretne cserélni, vagy a lakás értékesítését követően másik lakást építeni vagy vásárolni, akkor a támogatás visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében 3, vásárlási szándék esetében 1 évig a tulajdonos kérelme alapján a Kincstár az igénylő lakóhelye szerint illetékes területi szerve felfüggeszti, amennyiben az igénylő az igénybevett támogatás összegét Kincstár részére letétként befizeti.

Az építési/vásárlási költségeket számlával kell igazolni. A bekerülési költség legalább 70 százalékáról, az igénylő saját nevére, a félkész lakás megvásárlása esetén a vételár 70 százaléka erejéig az előző építtető nevére kiállított számlákat a hitelintézetnél be kell mutatni.

A támogatási rendszert a magyar állampolgárok, emellett a bevándorolt, vagy letelepedett, valamint a hontalan, vagy menekült, oltalmazott státuszúak is igénybe vehetik.

A támogatásokra való jogosultság és mértékének megállapítását - az utólagos lakásépítési támogatás kivételével - lakás vásárlás esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos jogvesztő határidőn belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt kell kérni a hitelintézettől.

További ingatlan cikkek >>>